Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(„RODO”)przedstawiamy Państwu poniższą politykę, której celem jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1.Administratorem danych osobowych jest Sławomir Jujeczka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARLA-COM Arleta, Sławomir Jujeczka s.c. (dalej: „ARLA-COM”). W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych, mogą Państwo napisać wiadomość mailową pod adres: info@arla-com.eu bądź skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: + 48 61 894 64 36.

2.Dane osobowe są przetwarzane przez ARLA-COM na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. ARLA-COM zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

3.W ramach swojej działalności ARLA-COM zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie :

a)  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez ARLA-COM z klientami,

b)  art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ARLA-COM;

d)  art.6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1. lit. A) RODO –w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesówrealizowanych przez administratora danych: w celu świadczenia usługna rzecz klientów, marketingu swoich usług, w tym w celuinformowania o oferowanych przez ARLA-COM produktach i usługach orazw celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego zwitryną http://www.arla-com.eu/

4.Przetwarzanie danych osobowych, w zależności od celu, może być dobrowolne (jednak może być konieczne dla realizacji tego celu) lub obowiązkowe.

5.Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga uzyskania od Państwa uprzedniej zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub do ich usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez ARLA-COM, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby ARLA-COM przetwarzało Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

7.Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów ARLA-COM związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z wykonaniem umowy, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

8.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy ARLA-COM, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu ARLA-COM na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy).

9.Dane osobowe przetwarzane przez ARLA-COM mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”) w celu wykonania zobowiązań umownych. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, ARLA-COM zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

10.Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie http://www.arla-com.eu/;, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu przez Państwa zmodyfikowanej Polityki Prywatności http://www.arla-com.eu/;.

Więcej niż zabudowa stoisk targowych

Udział w targach jest dla firmy jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, jakie może zastosować. Odpowiednia prezentacja produktu lub usługi w połączeniu z bezpośrednim kontaktem z klientem, to szansa na sukces handlowy przedsiębiorstwa. Niezależnie czy w Poznaniu czy Berlinie, stoiska targowe są wizytówką firmy, która skutecznie kreuje jej wizerunek.

Projektowanie stoisk na targi – Poznań i Europa

Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest odpowiedni projekt. Eksponowanie loga firmy, rozkład zabudowy stoiska targowego czy sam projekt graficzny materiałów informacyjnych – wszystko to przekłada się na odbiór przedsiębiorstwa przez potencjalnego klienta. Arla-com to zespół kreatywnych projektantów, którzy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi graficznych zaprojektują i przedstawią indywidualna koncepcję stoiska. Nasi klienci przed realizacją otrzymują wizualizację projektu, a my gwarantujemy, że realizacja nie będzie odbiegać od zaakceptowanego projektu.

Indywidualne stoiska targowe z Poznania

Od powstania projektu w biurze projektowym pod Poznaniem, aż po samą realizację zapewniamy pełne wsparcie dla naszych klientów. Dbamy o detale i indywidualne potrzeby oraz gwarantujemy fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy. Od zbadania potrzeb i zaplanowania wstępnej koncepcji stoiska, aż po obsługę techniczną już w trakcie imprezy – specjaliści z Arla-com zapewnią profesjonalne doradztwo. Zapewnienie efektywnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i możliwości klienta to dla nas priorytet.


Zabudowa stoisk targowych to nasza specjalność!

More than just a fair stand

Participation in trade fairs is for the company one of the most powerfull marketing tools. Proper exposition of products or services with the face to face contact with potential customers creates great opportunities for the company . No matter where in the world the fair stands are the best advertisement for the company and succesfully creates its image.

Designing the fair stands

We do realize how important is a good design. Exposition of company's logo , fair stand placement and the quality of materials , all of this matters so much when it comes to how the company is seen by the potential customers. Arla-com has a great team of creative designers who works on the best designing tools on the market. They will design an unique and eye catching fair stand exactly to your needs. Before the realization our customers will get 3d visualization of the stand and after it's approved they can be sure the real stand will be exactly the same as the 3d concept.

Individual fair stands from Poznan

We provide full backup for our customers from the beginning of the realization process until the stand is completely ready for the fairs. We have an eye on the details and we are listening and recognizing client's individual needs and we guarantee a professional advice at any stage of the cooperation.Providing an effective solutions suitable for customer's needs and possibilities is our priority.


Fair stand design and construction it's not only our profession... It's our passion !!!